Secondary Expandable Menu
เมนู

Carousel Example

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้เราก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมาก รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุดในราคายุติธรรม ส่งมอบตรงเวลา พร้อมบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว โดยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านสินค้าและการบริการ
เป้าหมาย
เป็นบริษัทชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Sensor, Heater, Cartridge Heater, Hot Runner System และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก พร้อมทั้งให้บริการโมดิฟายและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกระดับสากล
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำด้านการผลิต Sensors, Heater, Cartridge Heater, Hot Runner System, Plastic Injection Mold, Modify and Repair Mold พร้อมทีมงานที่มีความรู้และความสามารถเพื่อผลิตและให้บริการงานที่มีคุณภาพออกสู่กลุ่มงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกครบวงจร
เทคโนโลยีของ ฟีซ่า
เทคโนโลยีของ ฟีซ่า ได้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายสถานที่และสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้มากมายตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งงานอดิเรกหรือการรักษาทางการแพทย์เทคโนโลยีของ ฟีซ่า ได้รับการพัฒนาและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าซึ่งขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของทุกท่าน จากนี้ไป ฟีซ่า จะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมที่หลากหลายต่อไปจนกว่าหลอมรวมเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกท่าน

จุดแข็ง 3 ประการของ ฟีซ่า ขอแนะนำ จุดแข็ง 3 ประการของ ฟีซ่า ดังนี้
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เทคโนโลยีของ ฟีซ่า ได้ถูกนำไปใช้ทั่วโลกความสามารถด้านเทคโนโลยที่ได้รับการสั่งสมมาตั้งแต่ปี 1961 ได้ถูกนำไปใช้ทั่วโลกเพื่อ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
นวัตกรรม ความสามารถในการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้อนาคต ด้วยปรัชญาที่ว่า “เราจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หยุดยั้งพัฒนา นวัตกรรมสู่อนาคต” ทำให้พนักงานแต่ละคนค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยพลังแห่งการพัฒนาที่ได้รับการปลูกฝังมา ความตั้งใจและจิตวิญญาณดังกล่าวทำให้เราสามารถผลิต สินค้ารุ่นใหม่ออกมาได้เป็นจำนวนมาก
การซ่อมบำรุง การซ่อมบำรุงด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ฟีซ่า เราให้ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หลังการส่งมอบเสมอเนื่องจากเรามุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่กรุณาเลือกใช้เทคโนโลยีของเราดังนั้นกรุณาอย่าลังเลและปรึกษาเราไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม
ฟีซ่า คอร์ปอเรชัน
ระบบ PLAGATE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูปแบบต่างๆ เช่น