FISA TRADE ( THAILAND )
บริษัท ฟีซ่า เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ทุกขั้นตอนการผลิตได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการรับรอง ISO 9001:2015 ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล
  เราพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร
  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกทุกชนิด
  การวิเคราะห์การลงทุนแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
  การร่วมให้แนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
  การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และ Modification
บริษัทฯ เราผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยการรับประกันการใช้งานแม่พิมพ์ในระหว่างผลิตชิ้นงานพลาสติก รายละเอียดเครื่องจักรภายในแผนกแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
1. Machining Center ขนาด 1,600 x 900 x 1,000 mm.
2. Machining Center ขนาด 1,166 x 650 x 550 mm.
3. Electrical Discharge Machine หรือ EDM ขนาด 600 x 350 mm.
4. CNC Lathe Machine ขนาด 839 x 642 x 670 mm.
5. CNC Milling Machine ขนาด 900 x 350 mm.
6. Lathe Machining ขนาด 2000 x 1000 mm.
7. Grinding Machine ขนาด 400 x 250 x 200 mm.
8. Radial Drilling Machine ขนาด 630 x 500 x 500 mm.
9. Wire Cut Machine ขนาด 300 x 250 x 160 mm.
10. NC Milling Machine ขนาด 140 x 600 x 400 mm.
11. Laser Welding Machine ขนาด 820 x 400 x 910 mm.
12. Crane 5 tonsSecondary Expandable Menu
เมนู