เกี่ยวกับเรา
 
News & Activity
 ประวัติความเป็นมาบริษัท ฟีซ่า เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด
FISA CORPORATION ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2504 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารต้องการขยายธุรกิจมายังประเทศไทยเพื่อดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงได้จัดตั้ง บริษัท ฟีซ่า เทรด (ไทยแลนด์) จำกัดขึ้นและลงทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2552 บริษัทผลิตและจำหน่าย Hot Runner System , ชิ้นส่วนแม่พิมพ์, อุปกรณ์หัวฉีดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการครอบคลุมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และบริการดัดแปลงและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอีกด้วย
ชื่อบริษัท
บริษัท ฟีซ่า เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
1. นายซุซุมุ ไซโต
2. นายโคจิ ชินเคะ
ประเภทธุรกิจ
1. ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. จำหน่าย Hot Runner System.
3. ดัดแปลงและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
ที่อยู่
700/651 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
เบอร์โทรศัพท์
038-447-128
โทรสาร
038-447-130

 ประวัติความเป็นมาบริษัท ฟีซ่า ไทย เทคโน จำกัด
FISA CORPORATION ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2504 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารต้องการขยายธุรกิจมายังประเทศไทยเพื่อดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงได้จัดตั้ง บริษัท ฟีซ่า ไทย เทคโน จำกัดขึ้นและลงทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2552 บริษัทผลิตและจำหน่าย Sensor, Heater, Cartridge Heater
ชื่อบริษัท
บริษัท ฟีซ่า ไทย เทคโน จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
1. นายซุซุมุ ไซโต
2. นายฮิซาโอะ ซูซูกิ
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่าย Heater , Thermocouple (Sensor) , Cartridge Hater
ทุนจดทะเบียน
30,213,000 บาท
ที่อยู่
700/651 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
เบอร์โทรศัพท์
038-447-128
โทรสาร
038-447-130

 วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำด้านการผลิต Sensors, Heater, Cartridge Heater, Hot Runner System, Plastic Injection Mold, Modify and Repair Mold พร้อมทีมงานที่มีความรู้และความสามารถเพื่อผลิตและให้บริการงานที่มีคุณภาพออกสู่กลุ่มงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกครบวงจร
 พันธกิจ
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุดในราคายุติธรรม ส่งมอบตรงเวลา พร้อมบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว โดยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านสินค้าและการบริการ
 เป้าหมาย
เป็นบริษัทชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Sensor, Heater, Cartridge Heater, Hot Runner System และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก พร้อมทั้งให้บริการโมดิฟายและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกระดับสากล
 นโยบายคุณภาพ
“ฟีซ่า” มุ่งมั่นและเอาใจใส่คุณภาพในการผลิตสินค้าและการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
 การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ
บริษัท ฟีซ่า ไทย เทคโน จำกัด และ บริษัท ฟีซ่า เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้เราก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมาก รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Secondary Expandable Menu
เมนู